Tvorba textů na svých WWW stránkách

Když myslíme na webové stránky, v první řadě se zaměřujeme na jejich obsah, znamená na textech. Ty jsou samozřejmě velmi důležité, protože v nich zákazníci hledají informace ohledně Vaší firmy. Dobré, správné texty na WWW stránkách jsou základem. Pokud grafika na Vašich stránkách nebude dobře zpracovaná, tak stránky nepřitáhnou klienty. Zejména, pokud bude překážkou v svobodné navigaci po vitríně nebo při četbě textů.

V této části naší příručky jsme uvedli úvahy ohledně tvorby a zpracování textů, jak i grafického rozložení stránek. Doufáme, že použití těchto tipů bude mít vliv na to, že Vaše stránky budou důležitým zdrojem klientů.

Texty

Texty na WWW stránkách jsou hlavním zdrojem, z kterého klienti odvodí informace o Vaší firmě. Během jejich tvorby se vyhněte:

– pravopisných, stylistických, syntaktických chyb. Porušení pravidel může odradit zákazníky od spolupráce s Vámi.

– zadání falešných nebo neověřených informací.

– psaní o Vaší nabídce, že je „nejlevnější“, „nejlepší“, „největší“. To jsou prohlášení, která je velmi snadno svrhnout.

– překlepů, opakování, nedokončených vět, špatně rozloženého textu. Takové chyby mají vliv na to, že se stránky stávají neuvěřitelné.

– příliš mnoho rozmanitosti písmen a jejich rozměru – prvky zvýrazňujte tučnými, velkými písmeny.

– příliš malých písmen, která zabrání svobodu čtení textu, zejména seniory.

– písmen, která jsou efektivní, ale mají vliv na to, že je těžko dešifrovat obsah.

– psaní příliš dlouhých textů. Rozdělte je do kapitol, ilustrujte je grafikami, nenuďte klienty elaboráty ohledně Vaší společnosti. Klíčová fakta graficky zvýrazněte mezi dalším textem.

– náhodnosti. Texty musí obsahovat klíčová slova, na základě kterých chcete pozicionovat stránky.

– kopírování textů z jiných vitrín. Nejen někdo může Vás obvinit z plagiátorství, ale také vyhledávač bude považovat Vaše stránky jako kopii jiných, kvůli čemu může dojít k problémům s jejich propagací na vysokou pozici ve výsledcích hledání. Velmi užitečný při tvorbě stránek WWW může být průvodce, jednoduchý k použití, jako např. nabízený v servisu mfirma.cz. Umožní Vám provést nezbytné opravy v jakémkoliv momentě, takže se vyhněte většiny chyb. Navíc jsou vybaveny naše šablony texty s přihlédnutím specifiky dané odvětví, které mohou být pro Vás inspiraci.

About

View all posts by