Světový den dětí

Dnes slavíme další svátek, který patří dětem. Světový den dětí můžeme znát také pod názvem Výročí Úmluvy o právech dítěte. Je to den kdy si máme připomenout, že i děti mají svá práva. Na porušování práv dětí je nutné upozornit a to hlasitě, neboť někdy jsou děti oddělovány od rodičů, týrány, zneužívány a tomu seRead More