Jakou si zvolit doménu?

Volba adresy je jednou z mnoha činností stojící před firmou, která chce začít existovat ve virtuálním světe. Doména, jinak adresa WWW, má v síti stejný význam jako telefonní číslo. Díky ní dodavatelé a zákazníci mohou najít Vaši firmu na Internetu, jak se dozví o existenci Vašich webových stránek. Avšak, na rozdíl od telefonního čísla, které v každé zemi má specifický formát, domény neupravují žádná pevná pravidla. Vaše adresa WWW bude taková, jakou si zvolíte. Jen neprůchodné pravidlo se vztahuje k znakům, které používáme během tvorby adresy WWW stránek. Používáme pouze písmena, číslice a pomlčky.

Firemní adresa WWW může být nebo chytlavá nebo přesně popisující Vaše aktivity a snadná k zapamatování, nebo trapná a příliš obecná o nečitelných konotacích, a také těžká k zapamatování – vše záleží na to, jakou doménu zvolíte.

Délka domény má význam

Nemůžete říct, kolik přesně znaků by měla mít dobrá doména. Akceptuje se, že kratší názvy domén jsou atraktivnější než delší. Kratší domény obecně jsou jednoznačné a nechávají méně místa pro interpretaci nebo chyby. To usnadňuje přenos adresy mezi klienty či obchodními partnery.

Přijímá se, že průměrný člověk může zapamatovat řetězec 7 číslic. A proto vlastně volba kratší adresy WWW (např. seznam.cz, centrum.cz), vytvořené z nejmenšího počtu znaků, dává větší možnost rychlejší akceptace uživateli Internetu.

Ztráty během interpretace

Dalším faktorem, na kterém závisí atraktivita Vaší domény, je míra složitosti její pravopisu a výslovnosti. Vezměte, prosíme, na vědomí, že webová adresa je obvykle předávaná během volání, a v tomto případě neexistuje žádný prostor pro dvojznačnost. Je-li osoba, která nebude schopna porozumět nebo správně vyslovovat slova v názvu domény, zvládne správně ji napsat jíž poprvé? Pokud ne, tak můžete přestat navštěvovat Váš web.

Pamatujte, že v českých doménách není možné používat české znaky. Postarejte se, aby adresa Vašich webových stránek byla čitelná, nezněla směšně a nebyla nesrozumitelná. Nestojí za to, aby přehánět s pomlčkami, hovorovými nebo cizími slovy, podivnými neologismy, zkratkami, které málo znamenají pro uživatele, který nezná jejich rozšíření. Pokud Vaše doména bude příliš těžká ve výslovnosti nebo pro psaní, zákazníci se mohou rychle odradit a navštívit stránky konkurence, kterých název je chytlavý, dobře zní a snadno vchází do ucha.

__________________________________________

Doménu můžete registrovat v mfirma.cz!

About

View all posts by