Den boje za svobodu a demokracii

Dnes v České republice se slaví Den boje za svobodu a demokracii. S tímto dnem jsou spojeny dvě události. První událost je z roku 1939, kdy byly české vysoké školy uzavřené nacisty. Hitler nařídil, aby všechny demonstrace byly potlačeny silou. Druhá událost je z roku 1989, kdy byly studentské protesty na Národní třídě, které byly rukou Veřejné bezpečnosti násilně potlačeny aRead More