Způsoby propagace internetových stránek

Pokud jste během tvorby internetových stránek pro firmu, Vaší největší chybou by bylo přijetí předpoklady, že jenom dokončení prací s texty a grafikou stačí, aby dosáhnout úspěch. Sedění s založenýma rukama, určitě nebude mít dobrý vliv na zisky a počet klientů, a přece se o to jedná. Způsobů propagace stránky je hodně, jedné placené, jiné zdarma, avšak jenom aktivita v síti zajistí skutečnou existenci Vašim webovým stránkám.

Pamatujte! Nejvíc atraktivní stránky budou “mrtvé”, pokud se nebudete starat o jejich propagace.

Způsoby propagace internetových stránek dělíme na tradiční, placené on-line a také zdarma on-line.

Začneme od tradičních způsobů. Své internetové stránky můžete promovat mimo síti, však byste měli pamatovat, jsou to pouze aktivity podporující e-marketing. Jsou založený na akci nabídky, která používá naši adresu WWW. Obvykle jsou to placené metody. Takové metody je možné doporučit firmám, které působí zejména v malé, lokální oblasti, jako podpora kampaně vedené na Internetu.

Nejpopulárnější druhy tradiční reklamy, ve kterých je možné využít adresy WWW:

-letáky – umístění adresy stránek na papírovém reklamním letáku.

-reklama na vozidlech – nalepení internetové adresy na firemním autě nebo pronajatém za tým účelem vozidlem.

-inzeráty v místním tisku – přidání internetové adresy k nabídce, za účelem vzbuzení zájmu klienta, aby se seznámil s její detaily dostupnými na stránce WWW.

-reklama v lokálním radiu – umístění ve scénáři reklamy informací o naší internetové stránce.

-reklama v místní televizi – přidání informací o internetové adrese do reklamního spotu.

-reklamní bannery – vytištění adresy WWW na banneru, který umísťujeme v strategickém bodě města.

-reklama LED – zobrazení adresy svých stránek na bannerech LED, občas se takové reklamy zobrazí i v autobusech.

Přidat adresu WWW stránek do výše popsaných druhů reklamy:

-zvyšuje prestiž firmy,

-zlepšuje jeho vzhled,

-umožňuje odeslání klienta na WWW stránky za účelem získání většího počtu podrobnosti spojených s nabídkou,

-omezuje délku, a tím i náklady na reklamy,

-umožňuje zákazníkům vrátit do Vaší nabídky později.

About

View all posts by