Vlastnosti jazyka HTML

Víte jak publikovat dokumenty na Internetu? To umožňuje právě jazyk HTML, tedy HyperText Markup Language. Je to speciální, značkovací jazyk pro hipertext. Díky němu se vytváří stránky v systému World Wide Web. HTML byl napsán na základě SGML. První veřejně dostupný popis HTML, tzv. HTML tags byl zveřejněn na internetu Bernersem-Lee v roce 1991. Jazyk HTML velmi usnadňuje tvorbu webových stránek. Vypadá on takto: <a href=“http://mfirma.cz“>text odkazu</a> – je to příklad vkládání odkazu do textu. Na rozdíl od vystoupení, použití html jazyka není tak složité, jak to vypadá.

About

View all posts by