Původní účel internetu

V letošním roce uplývá 45 roků odkud máme Internet. Jaký byl původní účel Internetu? Tvůrci internetu měli v plánu jinou budoucnost pro jejich dílo. Šlo o účel vojenský. Dnes víme, že Internetem řídí její neukázněné civilisty. Práce na vytvoření počítačové sítě byla zahájena v USA v druhé polovině 60. let a měla být odpovědí na hrozbu ze Sovětského svazu. Síť, která byla spojená s několika počítači měla umožnit další vydávání příkazů, a to i v případě, že nepřežije nikdo, kdo by je vydaval. Výsledkem horečnatých příprav do systému studené války byl ARPANET, zahájen v roce 1969, který je považován za narození internetu. Systém sloučil 15 významných institucí a akademických center ve Spojených státech.

Tvoření webových stránek v mfirma.cz – zveme Vás!

About

View all posts by