Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof

Dnes, 13. října slavíme Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof. Díky tomu dnu myslíme nad tom, jak můžeme předcházet přírodním katastrofám. Bohužel možnosti jsou malé. Příroda vždycky byla silnější než člověk, a nejde s ní vyhrát. Můžeme se jen pokusit, abychom se zabránili katastrofám, ale je to všechno, co můžeme dělat. Máme ještě možnost katastrofy předvídat – například hurikány, tsunami či zemětřesení a zároveň můžeme svým konáním i ulehčit životnímu prostředí, s tím, že není jisté, že znečištění prostředí způsobuje zásadní změnu klimatu. Je také důležitý aspekt humanitární pomoci v případě takových katastrof.

__________________________________________

Kde chcete mít svou webovou stránku? Nejlepší webové stránky se dělá v mfirma.cz!

About

View all posts by