Jak vyplnit šablony?

Jak vyplnit šablony? Cenným obsahem. Texty by měly být stručné a uspořádané v krátkých větách, a ty seskupeny do malých odstavců. Potenciální zákazníci nemají čas hledat informace. Text musí být konkrétní. Při psaní, využivejte otázky a výkřiky, aby text byl dynamický. Není nic horšího, než nudný text.

Při tom, nezapomeňte na atraktivnosti a informační funkci textu. Vytvořte si webové stránky podle „pyramidy webového obsahu.“ Informace na hlavní stránce by měly být krátké a zajímavé, a pouze jednotlivé stránky by měly informovat o podrobnostech.

Obraťte se přímo na své zákazníky. V opačném případě, vytvoříte stránky, které se budou neustále útočit zájmeny „já“, „my“ a názvem firmy. Přesto je, že zákazníci by měli být pro Vás nejdůležitější.

Vyberte styl k příjemcům. Je dobře, aby text byl přizpůsobený k adresátům taky podle jich věku.

Kromě textů, budete potřebovat fotografií a obrázků. Použijte své vlastní fotografie v maximální možné míře – zobrazující Vaše produkty, služby, nástroje a zaměstnance. Tímto způsobem vzbudíte důvěru, protože ověříte Vaše podnikání.

About

View all posts by