Dynamická webová stránka

Dynamická webová stránka je druh webu, kterého obsah byl vygenerován aktuálními informacemi pro každé individuální zobrazení. Nejde tady o statickou internetovou stránku, neboť její obsah se mění v závislosti na čase (třeba blog), uživateli, uživatelské interakci (např. počítačová hra online), kontextu (např. přizpůsobení pomocí parametrů) nebo jakékoli kombinaci předchozího. Můžeme rozlišit stránky, kterých skriptování a vytváření obsahu je na straně zákazníka a taky stránky, kterých skriptování a vytváření obsahu je na straně serveru.

Zveme na mfirma.cz, kde můžete vytvořit webové stránky.

About

View all posts by