Další typy webových stránek

Další webové stránky, které chceme představit, jsou ještě internetové obchody, hub pages, intranet. Jsou to specifické nástroje, které se používají k propagaci a získávání informací. Jsou předmětem několika různých klasifikačních kritérií, protože se jedná o aplikace se složitou strukturou. Merytoryka plní tady vedlejší roli. Internetové obchody jsou k dispozici všem uživatelům, a tento systém poskytuje pohodlný způsob zadávání zakázek. Hub pages a intranet jsou dostůpné pro vybrané skupiny uživatelů. V hub pages lze pozvat více lidí, zatímco intranet je vnitřní firemní servis, který obsahuje informace o zákaznících nebo postupech. Jedná se o uzavřenou síť, k dispozici pouze pro zaměstnance společnosti.

About

View all posts by