Co nám ještě dává Internet?

Internet je velmi dobrý nástroj pro spoustu věci. Osobom se zdravotním postižením, tato forma komunikace usnadňuje najít práci a navázat sociální kontakty. V mnoha zemích vznikají programy zaměřené na využití internetu v psychoterapii a psychologickém poradenství, což může přinést značné výhody, a to zejména v oblastech, kde pacienta a  nejbližšího terapeuta dělí dlouhé vzdálenosti a pro lidí, kteří neumějí překonat odpor k hovoření o svých problémech a mají problémy s osobními kontakty. U lidí obecně rozvíjejí psychologické potřeby, které oni vyjadřují prostřednictvím sociálních forem příslušné kultury.  Internet jako nová dimenze projevu a zveřejnění jejich názorů, kde jsou si všichni rovni a tvoří společenství se stává pro uspokojování těchto potřeb velmi atraktivní.

Vytvořte si webové stránky na mfirma.cz!

About

View all posts by