Co je nutné uvést na webových stránkách

Dobrý obsah na vytvořených webových stránkách je nesmírně důležitou věcí!

Chcete-li se zobrazit vysoko ve vyhledávači Google, je nutné připravit příslušné texty. A co znamená „dobrý text” na webových stránkách? Především obsah musí úzce souviset s tím, co děláme, např. s prodejem výrobků nebo služeb nebo s poskytováním informací nebo s poradenstvím. Texty by měly být jedinečné, zajímavé a meritorické. Z informacích obsažených na webu měli bychom se mnoho dozvědět, najít odpovědi na všechny otázky, tipy, návrhy řešení problémů atd. Čídetailnější bude popsána činnost, kterou nabízíme, tím lépe!

Psaní obsahu na web není těžké

Níže popisujeme, co je důležité a co by se mělo najít na Vašich webových stránkách. Pravděpodobně ne všechno bude vhodné pro každé podnikání, pak některé body je možné přeskočit.

1. Společnost

1.1. Plný název společnosti.

1.2. Reklamní slogan.

1.3. Popis druhu činnosti společnosti.

1.4. Informace o tom, jak dlouho firma existuje na trhu.

1.5. Informace o tom, kolik zaměstnanců má firma.

1.6. Informace o tom, co svědčí o profesionalitě Vašich zaměstnanců.

1.7. Informace o tom, zda máte v úmyslu zvýšit zaměstnanost.

1.8. Je-li to nezbytné (např. při větších objednávkách), jste schopni zvýšit zaměstnanost jednorázově?

1.9. Informace o tom, co činí Vaši firmu jedinečnou na trhu. Jaké jsou největší přednosti Vaší firmy?

1.10. Informace o tom, zda Vaše společnost používá především tradiční nebo moderní technologie.

2. Nabídka

2.1. Informace o tom, jaké služby / produkty jsou ve Vaší nabídce.

2.2. Stručný popis konkrétních služeb / produktů.

2.3. Informace o tom, zda znáte přibližný čas připravy jednotlivých služeb / produktů.

2.4. Informace o tom, která / které z nabízených služeb / zboží je v současné době nejpopulárnější.

2.5. Informace o tom, zda chtěli byste zvláštním způsobem zvýraznit nějakou službu nebo nějaký výrobek.

2.6. Informace o tom, zda jste schopni uspořádat služby / produkty v pořadí od nejvíce po nejméně důležité pro Vaši firmu.

2.7. Informace o tom, co činí Vaše produkty / služby jedinečné na trhu.

2.8. Informace o tom, zda jste schopni přizpůsobit svou nabídku na požadavky zákazníka, nebo nabízíte jenom služby / produkty uvedené ve nabídce.

2.9. Informace o tom, zda máte v úmyslu rozvíjet nabídku (nové produkty / služby).

2.10. Informace o tom, zda dáváte záruku pro prodány služby / produkty. Za jakých podmínek?

2.11. Informace o tom, zda pokud je to nutné, jste schopni vykonávat službu / produkt v expresním čase. Za jakých podmínek?

2.12. Informace o tom, zda spolupracujete s firmami, které nabízejí služby / produkty, které doplňují Vaši nabídku. Pokud ano, jaké výhody má z toho klient?

2.13. Informace o tom, zda doporučujete konkrétní materiály od výrobců. Jaké? Od koho?

2.14. Informace o tom, zda nabízíte taky poradenství, zda máte zákaznický servis.

3. Zákazníci

3.1. Informace o tom, do koho byste chtěli nasměrovat svou nabídku.

3.2. Pokud je nabídka směrovaná do několika skupin, o získání které z nich zejména se staráte?

3.3. Informace o tom, kdo v současné době má největší prospěch z Vašich služeb / kupuje Vaše výrobky.

3.4. Informace o tom, kolik (přibližně) jste již zrealizovali objednávek.

3.5. Informace o tom, zda máte nějakou objednávku, na kterou můžete být hrdí.

3.6. Informace o tom zda máte reference od bývalých klientů.

4. Konkurence

4.1. Informace o tom, zda ve Vašem regionu existuje mnoho firem, zabývajících se podobnými činnostmi.

4.2. Informace o tom, zda jste schopni identifikovat své největší konkurenty.

4.3. Informace o tom, co Vás odlišuje od konkurence.

5. Ceník

5.1. Popis všech cen produktů a služeb na www stránkách, ceny orientační nebo přesné.

5.2. Informace o tom, zda jsou ceny závislé na něčem. Pokud ano, na čem? (např. ceně benzínu, aktuálních kurzech měn …)

5.3. Informace o tom, zda ceny jsou uvedeny včetně DPH.

5.4. Informace o tom, zda zákazník platí před nebo po službě / objednávce.

5.5. Informace o tom, zda poskytujete slevy.

5.6. Informace o tom, zda některé ceny jsou propagační.

5.7. Pokud nabízíte nějaké propagační akce, informace o tom, jaké jsou jejich podmínky a časový rámec.

6. Kontaktní údaje

6.1. Přesná adresa firmy.

6.2. Telefonní číslo.

6.3. Emailová adresa.

6.4. Dostupnost (dny, hodiny)

Pamatujte! Máte-li bohatý obsah webových stránek, je větší pravděpodobnost, že uživatel na nich zůstane a využije Vaše služby.

About

View all posts by